parallax background


Oferim servicii integrate complete mediului de afaceri și în special segmentului imobiliar. Suntem alături de tine la orice pas.

 
 

Evaluarea imobiliară reprezintă în fapt materializarea unui proces de analiză și aplicarea raționamentului profesional într-o lucrare scrisă, raport de evaluare, care analizează valoarea uneia sau a mai multor proprietăți imobiliare.

Evaluarea imobiliară include următoarele elemente corporale:
a) terenul;
b) toate elementele care sunt componente naturale ale acestuia, cum ar fi copacii și mineralele;
c) toate elementele care sunt adăugate terenului de oameni, cum ar fi construcțiile.
În plus, în mod uzual, sunt considerate ca făcând parte din proprietatea imobiliară toate dotările permanente ale clădirii, cum ar fi instalațiile de apă, electrice, de încălzire, ca și componentele încorporate, cum ar fi tablourile electrice și ascensoarele.
Proprietatea imobiliară include toate elementele situate în subsol și deasupra solului, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Câteva din scopurile pentru care ai nevoie de un raport de evaluare:
- Garantarea unui împrumut bancar (credit);
- Vânzare-cumpărare (atunci când vrei să vinzi sau vrei să cumperi o proprietate imobiliară;
- Impozitarea clădirilor potrivit codului fiscal;
- Înscrierea în situația contabilă sau actualizarea acesteia;
- Pentru raportul prețurilor de transfer (transfer pricing);
- Aport în natură la capitalul social al întreprinderii / societății comerciale;
- Raportare financiară conform IFRS;
- Evaluarea în procedura insolvenței / faliment;
- Evaluarea în procedura de executare silită;

Mașinile, echipamentele și instalațiile reprezintă active corporale care sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau pentru prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative și care se preconizează să fie utilizate pe o perioadă de timp.
Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor va impune luarea în considerare a mai multor factori care se referă la activul în sine, la mediul lor și la potențialul lor economic.
Câteva din scopurile pentru care ai nevoie de un raport de evaluare: - Garantarea unui împrumut bancar (credit);
- Vânzare-cumpărare (atunci când vrei să vinzi sau vrei să cumperi un mijloc de transport, utilaj agricol sau o linie de producție);
- Raportare financiară conform IFRS;
- Evaluarea în procedura insolvenței / faliment;

O întreprindere este o activitate comercială, industrială, de servicii sau de investiții. O evaluare a unei întreprinderi poate să cuprindă fie întreaga activitate a unei entități, fie o parte a activității acesteia.
Evaluarea întreprinderilor (afacerilor), a participațiilor la întreprinderi și a activelor necorporale presupune un grad ridicat de dificultate și analiză a numeroși factori.
Scopurile pentru care ai nevoie de un raport de evaluare:
- pentru achiziții, fuziuni și vânzări de întreprinderi;
- impozitare;
- litigii;
- proceduri de insolvență;
- raportare financiară.

Avem experiența și competența necesară să analizăm diverse ramuri de activitate precum: industrie alimentară, servicii, construcții etc.

Potrivit ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research, un studiu de piață este cercetarea socială și de opinie, care reprezintă strângerea și interpretarea sistematică a informațiilor despre indivizi sau organizații, utilizând metode și tehnici statistice și analitice, pentru a obține informații sau suport pentru luarea deciziilor.
Altfel spus, stiudiul de piață reprezintă o analiză amănunțită a tuturor factorilor care influențează o piață și care se transpune într-o lucrare scrisă care poate fi utilizată în procesul decizional al beneficiarului.

Studiile de piață sunt valoroase deoarece permit obținerea unor informații precise și indispensabile. În domeniul imobiliar, aceste studii sunt esențiale, însă am primit multe solicitări de analize și din partea companiilor din alte segmente. Așadar, experiența noastră este una vastă, care nu se limitează la segmentul imobiliar.

Acest serviciu se adresează în general investitorilor interesați de piața creditelor neperformante care au atașate garanții reale sau materiale.
Îți punem la dispoziție experiența noastră de recuperare, identificare și valorificare a acestor bunuri.
Suntem alături de tine atunci când cumperi (faza analiza due-diligence tehnică și juridică), vinzi sau vrei să găsești un front comun cu debitorii.
Din experiența acumulată putem spune că vom crea și realiza pentru fiecare caz în parte o analiză individuală cât și una generală specifică garanțiilor analizate.

Seviciile noastre se adresează atât companiilor în stare de funcționare, dar care își doresc îmbunătățirea rezultatelor, precum și companiilor aflate în dificultate. Nu este important contextul în care compania ta se află. Important este să privim mai departe la pașii care sunt necesari pentru a obține performanță.
Sintagma ”restructurare” nu trebuie privită doar ca un proces de rezolvare al problemelor atuci când apar dificultăți, ci și ca o soluție a dezvoltării companiei.
Scurtă descriere a serviciilor:
- Diagnosticul companiei și determinarea valorii acesteia la momentul inițial;
- Stabilirea conceptului de dezvoltare viitor;
- Implementare și consultanță;
- Evaluarea rezultatelor;

Pentru mai multe detalii ne poți contacta.

Planurile de marketing pe care le realizăm se referă la valorificarea imobilelor. Acete studii sunt menite să aducă un plus de valoare vânzătorului prin determinarea publicului țintă și conceperea profilului de client care ar putea fi identificat drept potențial cumpărător.
Planul include:
- Analiză de piață generală și specifică;
- Analiza vandabilității imobilului sau portofoliului de imobile;
- Analiza concurenței;
- Concluzii cu privire la piață;
- Profilul clientului și identificarea unor potențiali clienți;
- Rating general și local în funcție de tipologia imobilului;
- Analiză SWOT;
- Recomandări;
- Alte informații în funcție de tipologia imobilului sau a portofoliului de imobile;

Dezvoltarea unui concept presupune definirea și verificarea viitoarei poziționării pe piață a proiectului pe care intenționezi să-l dezvolți sau pe care vrei să-l modifici. Fie că este vorba de un bloc de apartamente, o clădire de birouri, un hotel sau un complex comercial succesul proiectului este în raport direct cu așteptările utilizatorilor sau cumpărători acestuia.
Profesioniștii noștri au experiența necesară care te poate ajuta să reduci riscurile proiectului tău. Aplicăm diverse abordări care analizează toate perspectivele proiectului pe care le implementăm prin soluții inovatoare.
Pentru orice informații suplimentare te rugăm să ne contactezi.