Contact


Întrebări frecvente


Cele mai întâlnite întrebări

1Ce este valoarea de piață?
Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.
2Ce reprezintă valoarea impozabilă a clădirilor?
Valoarea impozabilă este un tip al valorii estimat în scopul impozitării clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridice și a clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice. Valoarea impozabilă nu reprezintă „valoarea de piaţă” sau „valoarea justă” definite ca tipuri ale valorii în standardele de evaluare în vigoare, respectiv în legislația română privind reglementările contabile conforme cu directivele europene sau alte reglementări contabile specifice şi în Standardele Internaţionale de Audit. Valoarea impozabilă nu se înregistrează în situaţiile financiare ale contribuabililor.
3Ce este un raport de evaluare?
Un raport care comunică destinatarului o concluzie asupra valorii și elemente relevante asociate pentru un activ sau un grup de active. Prin active trebuie înțeles - bunuri imobile, mobile sau necorporale.
4Ce reprezintă valoarea de lichidare?
Valoarea de lichidare reprezintă suma care ar fi obținută când un activ sau grup de active se vinde în mod individual. Valoarea de lichidare trebuie să ia în considerare costurile necesare aducerii activelor în starea de vandabilitate, precum și costurile generate de cedarea lor.
5Ce este valoarea justă și când avem nevoie de ea?
Valoarea justă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți. Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață, cum ar fi orice element al valorii speciale rezultat în urma combinării drepturilor asupra proprietății. De regulă valoarea justă este solicitată în cazul raportării financiare, însă pot fi si alte situații în care tipul valorii solicitat de către beneficiar poate fi valoare justă.
6Ce tip de consultanță oferim?
În pricipal ne-am concentrat pe consultanța în domeniul imobiliar, însă nu de puține ori am fost solicitați să fim alături de clienți din industria modei, serviciilor sau alimentară.

Contact


Tel:

+40 21.310.45.15


Mobil:

+4 0746 07 40 40


E-mail:

evaluari@conadi.ro